hybridný

Hybridné kmene kanabisu
Hybridné kmene kanabisu poskytujú to najlepšie z oboch svetov. Odborní chovatelia vyberajú najlepšie kmene sativa a indica a kombinujú ich do super kmeňov, ktoré zachovávajú tie najlepšie vlastnosti od oboch rodičov. Hybridy môžu byť dominantné sativa alebo indica a majú rovnaké účinky.

1-9 produktov, spolu 48 produktov

WhatsApp pre rýchle odpovede